kamera - obraz na żywo, pogoda, e-kartki, galeria zdjęć, księga gości
ogólne  aktualności  galeria  historia  przyroda  baza noclegowa  linki


Przyroda:

W okolicach Pucka znajdują się dwa rezerwaty przyrody mające za zadanie chronić nietypowe i rzadkie gatunki roślin oraz ptaków. Należą do nich: "Bielawa" i "Beka".

Rezerwat "Bielawa":

Rezerwat o powierzchni 680 ha został utworzony w 1999 roku. Geneza Bielawskiego Błota sięga okresu atlantyckiego (ok. 6000 lat temu). Miejscowa ludność teren ten nazywa "Bielawą". Spośród tego typu ekosystemów jest obiektem najdalej wysuniętym na wschód w Europie. W naturalnej postaci centralna część bielawskiego kompleksu była wyniesionym w postaci kopuły, bezdrzewnym torfowiskiem wysokim. Duże powierzchnie porastał mszar wrzoścowy z torfowcami, wrzoścem bagiennym i wrzosem zwyczajnym. Obrzeża zajęte były zaroślami woskownicy europejskiej, a z czasem tereny te zaczęły porastać płatami boru bagiennego. Największe przekształcenia przyrody nastąpiły tu w okresie ostatnich 80 lat na skutek intensywnego odwadniania oraz przemysłowej eksploatacji torfu, a także przez pożary i sztuczne zalesienia. Mimo zmian "Bielawa" nadal posiada wysokie walory przyrodnicze. Występuje tu szereg rzadkich gatunków flory: do osobliwości należy woskownica europejska i malina moroszka oraz fauny: m.in. żmija zygzakowata, żuraw, gronostaj, jenot, borsuk, sarna oraz sporadycznie łoś. Odnaleziono również ślady dawnego występowania żółwia błotnego. Obserwację krajobrazu można prowadzić z dwóch drewnianych platform ustawionych przez Zarząd NPK specjalnie dla potrzeb badaczy i miłośników przyrody.

Rezerwat "Beka":

Rezerwat "Beka" o powierzchni 193 ha powstał w 1998 roku. Przedmiotem ochrony są tu rzadkie gatunki roślin i ptaków na łąkach i pastwiskach w obrębie przejściowego odcinka rzeki Redy. Jest to obszar występowania zbiorowisk roślinności słonolubnej tj: sit Gerarda, mlecznik nadmorski, centuria nadbrzeżna czy babka nadmorska. Rezerwat "Beka" jest również ostoją ptaków o randze europejskiej. Stanowi jednocześnie miejsce gniazdowania, żerowania i odpoczynku wielu cennych gatunków ptaków. Najbardziej charakterystyczne gatunki to: biegus zmienny, czajka, cyranka oraz pliszka.


   © 2006-2024 Projekt i wykonanie: StudioFX.biz